Ceník 

Ceny pro sezónu 2020 budou zveřejněny v dostatečném předstihu, před jejím zahájením.

Skupina A1 (Am)

Motocykl do 125 ccm a 11 kW

5490- Kč

Sklupina A2

Motocykl do 35 kW

6490,- Kč

Skupina A

Motocykl bez omezení výkonu

7490,- Kč

Rozšíření z A1 - A2

ŘP má v držení déle jak 2 roky

1990,- Kč

Rozšíření z A1 - A2

ŘP nemá v držení déle jak 2 roky

2990,- Kč

Rozšíření z A2 - A

ŘP má v držení déle jak 2 roky 

1990,- Kč

Rozšíření z A1 - A2

ŘP nemá v držení déle jak 2 roky

2990,- Kč

Rozšíření z A1 -A


2990,- Kč

Skupina B

Osobní automobil

7890,- Kč

Skupina B

Kondiční jízda - 1,5 hodina

500 Kč

Skupina A2 + B

Motocykl do 35 kW + automobil

13490,- Kč

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit správní poplatek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti (§ 39a zákona č. 247/2000 Sb.).

za zkoušku z odborné způsobilosti


700,- Kč

za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích


100,- Kč

za opakovanou zkoušku z jízdy 

400,- Kč