Ceník 

Platný k datu 01.12.2020

Skupina A1 (Am)

Motocykl do 125 ccm a 11 kW

6990- Kč

Sklupina A2

Motocykl do 35 kW

7990,- Kč

Skupina A

Motocykl bez omezení výkonu

8490,- Kč

Rozšíření z A1 - A2

ŘP má v držení déle jak 2 roky

3490,- Kč

Rozšíření z A1 - A2

ŘP nemá v držení déle jak 2 roky

4490,- Kč

Rozšíření z A2 - A

ŘP má v držení déle jak 2 roky 

3490,- Kč

Rozšíření z A1 - A2

ŘP nemá v držení déle jak 2 roky

4490,- Kč

Rozšíření z A1 -A


4990,- Kč

Skupina B

Osobní automobil

10 900,- Kč

Skupina A2 + B

Motocykl do 35 kW + automobil

17490,- Kč

Kondiční jízda

Zdokonalovací jízda pro skupinu A, B

600,- Kč

Prostoj

Neomluvená účast na jízdě

300,- Kč

Opravná zkouška z pravidel provozu

Opravné testy

100,- Kč

Opravná zkouška z praktické jízdy

Opravná jízda

300,- Kč

Vrácení ŘP

Jedna skupina (např. B), každá další (např. A) + 1000,- Kč

2000,- Kč

Převod žáka z jiné autoškoly

Manipulační poplatek

750,- Kč

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit správní poplatek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti (§ 39a zákona č. 247/2000 Sb.).

za zkoušku z odborné způsobilosti


700,- Kč

za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích


100,- Kč

za opakovanou zkoušku z jízdy 

400,- Kč