Ceník 

Platný k datu 18.01.2021

Skupina A1 (Am)

Motocykl do 125 ccm a 11 kW

                                                                           7990- Kč

Sklupina A2

Motocykl do 35 kW

                                                                                      8990,- Kč

Skupina A

Motocykl bez omezení výkonu

                                                                      9900,- Kč

Rozšíření z A1 - A2

ŘP má v držení déle jak 2 roky

                                                                       3990,- Kč

Rozšíření z A1 - A2

ŘP nemá v držení déle jak 2 roky

                                                                    4990,- Kč

Rozšíření z A2 - A

ŘP má v držení déle jak 2 roky 

                                                                    3990,- Kč

Rozšíření z A1 - A2

ŘP nemá v držení déle jak 2 roky

                                                                 4990,- Kč

Rozšíření z A1 -A


                                                                                 5490,- Kč

Skupina B

Osobní automobil - doba trvání cca. 2 měsíce

                                                10 900,- Kč

Skupina B

Osobní automobil - rychlokurz - doba trvání cca. 1 měsíc

                                   14 490,- Kč

Skupina A2 + B

Motocykl do 35 kW + automobil

                                                                 17 900,- Kč

Kondiční jízda 

Zdokonalovací jízda pro skupinu A, B - 60 min. / 1,5 hodina

                        400,- / 700,- Kč

Prostoj

Neomluvená účast na jízdě

                                                                            300,- Kč

Opravná zkouška z pravidel provozu

Opravné testy

                                                100,- Kč

Opravná zkouška z praktické jízdy

Opravná jízda - skupina "B" / skupina "A"

                                      300,- / 600,- Kč

Vrácení ŘP

Jedna skupina (např. B), každá další (např. A) + 1000,- Kč

                                     2490,- Kč

Převod žáka z jiné autoškoly

Manipulační poplatek

                                                          1000,- Kč

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit správní poplatek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti (§ 39a zákona č. 247/2000 Sb.).

za zkoušku z odborné způsobilosti


700,- Kč

za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích


100,- Kč

za opakovanou zkoušku z jízdy 

400,- Kč